fbpx

Eclypse

Eksüda yönetimi: Yara iyileşmesindeki kritik süreç

İyi yönetilen eksüda ile¹:
 • Yara iyileşme süresini kısaltın
 • Kaynakları optimize edin
 • Hasta üzerindeki hem fiziksel hem de psikolojik etkiyi azaltın

Kaynak:

1. World Union of Wound Healing Societies (2007) Wound Exudate and the Role of Dressings: A Consensus Document. Principles of best practice. http://www.woundsinternational.com/pdf/content_42.pdf (accessed 05.04.2018)

Eclypse süper emicileri Advancis’in CrystaLock teknolojisine sahiptir:

 • Yüksek seviyelerde eksüda emer
 • Çekirdekte eksüda tutumu
 • Sızıntıları azaltır
 • Maserasyon riskini azaltır

Dinamik sıvı emilimi nemli yara iyileşmesini sağlar

Aşırı eksüdanın dinamik olarak emilmesi:
 • Nemli bir yara iyileşme ortamının kurulmasını ve korunmasını sağlar
Optimum iyileşme ortamı için aşağıdaki gibi zararlı hücrelerin emilimi:
 • Bakteriye neden olan enfeksiyon
 • Yara iyileşmesini durdurabilecek MMP’ler

Hastanın yaşam kalitesini arttırmak için sıfır sızdırmazlık.

 • Sık yapılan pansuman değişimi ve deriye veya kıyafetlere sızan eksüda, hastalar, aileler ve bakıcılar için üzücü olabilir.
 • Hastalar, eksğda sızıntısı nedeniyle sosyal izolasyon ve anksiyete yaşayabilir²
 • Eclypse, sıfır sızdırmazlık özelliğine sahip tek süper emicidir³

Kaynak:

2. Faucher N, Safar H, Baret M, Phillippe A, Farid R. (2012) Superabsorbent dressing for copiously exuding wounds. Br J Nurs (Tissue Viability Supplement), 21, 12, S22-28.

3. Rafter L, Anthony D, Collier M, Rafter M. (2015). Stopping the Strikethrough: an audit of patient outcomes on four superabsorbent dressings. Wounds UK Vol 11 No 3

Etkili Eksüda yönetimi için güvenli 4 katman

Hızlı emici katman     

 • Yara yatağından eksüda çeker
 • Yaranın kurumamasını sağlar, ancak maserasyondan önler.
 • Eksüda, CrystaLock katmanına gönderilir.

    Alt destek tabakası    

 • Pansumanın şeklini koruyarak eksüda dağılımını dengeler

   CrystaLock katmanı   

 • Sızıntıyı önlemek için eksüdayı emer ve örtü içinde kilitler
 • İlişkili bakteriler de emilir, bu da enfeksiyon riskini azaltır

  Dış Destek tabakası 

 • Sızdırmaz, kaçaklarla ilgili hasta utancını önler
 • Yüksek nem buharı transfer oranı (MVTR)
 • Suya dayanıklılık
 • Bakteri ve viral geçirmez

Ürünler